20161006_035607

Body art part 2

October 13th 2016 Categories: Tags:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION!

Stijl

Twee weken geleden was het zover! Mijn afspraak bij The Office, Electric Tattooing in Rotterdam voor het laten zetten van mijn vierde en laatste (zeg ik nu haha) tatoeage. Ik kwam hier terecht via een tip van een vriendin. En het was lekker in de buurt wat ook fijn was. De stijl van Miss Marla, een van de tatoeerders sprak mij erg aan. Nadat ik in de shop was langsgeweest besloot ik ervoor te gaan.

Bedenkingen

Even was ik bang dat de twijfels van Miss Marla roet in het eten zouden gooien. In eerste instantie wilde ik namelijk een grotere tatoeage die doorliep over mijn schouder naar voren. Maar Marla had daar haar bedenkingen bij vanwege mijn ziekte. Omdat mijn lichaam eigenlijk constant tegen de kanker vecht, was ze bang dat de genezing van de tatoeage mij teveel energie zou kosten en ik er ziek van zou worden. Ze wilde dat risico niet lopen.  Ik was teleurgesteld, maar begreep haar standpunt.  Gelukkig hebben we uiteindelijk een compromis gesloten en besloten om voor een kleinere versie van de tatoeage te gaan. Zo konden we er allebei achter staan.

Tip 1: Voordat je aan een tatoeage begint, doe eerst research naar de verschillende opties. Maak een lijstje met de tattoo shops in jouw omgeving. Check online wat de meningen zijn van klanten, vraag in je vriendenkring of ze tips hebben en bezoek zo mogelijk verschillende shops om een idee te krijgen van de sfeer in een zaak, hoe betrouwbaar ze overkomen en last but not least hoe ze met de hygiene omgaan.

Ontwerp

Ik heb er lang over nagedacht wat ik precies wilde en ook waar ik de tattoo wilde. Had zelf thuis al een paar schetsjes gemaakt. Maar ja ik ben geen ster in tekenen, dus tot ik het werk van de tatoeerster zou zien, kon ik me er nog geen voorstelling van maken. Ik heb via de mail contact gehad met Miss Marla en aangegeven dat ik in ieder geval iets met rozen en Hello Kitty en de tekst Enjoy Life! Dat was voor mij het belangrijkste.  Want dat is een gegeven dat ik graag wil blijven uitdragen. Geniet van het leven!

Tip 2: Zorg dat je van tevoren weet wat je precies wil. Het blijft een versiering van je lichaam die je voor altijd zal meedragen. Het is dus belangrijk dat je er blij mee bent. Je kunt online inspiratie opdoen om te kijken wat je mooi vindt en welke stijl het beste bij je past. Want iedere tatoeerder heeft zijn eigen stijl. Daarom is het belangrijk om bij de tattoo zaken die je leuk vindt, ook te kijken naar de portfolio van de tatoeerders. Zo kun je een idee krijgen wat voor werk ze doen en of het bij jou past. Een ander goed idee is om mensen met tatoeage die je mooi vindt, te vragen waar zij hem hebben laten zetten. En als je eenmaal weet wat je wil, geef dat dan ook zo goed mogelijk door aan degene die je tatoeert. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Het is belangrijk dat jullie op de same page zitten.

Ondanks dat ik al heel wat werk van Miss Marla had gezien online en in de shop en een idee had van wat haar stijl was, was ik toch erg benieuwd naar het design wat ze voor mij had gemaakt. En ik moet zeggen; ik was onder de indruk!  Een groot hart in tijgerprint, roze rozen en een banner met de tekst Enjoy Life! Superleuk ontwerp dat erg goed bij me past. En de grootte viel me ook erg mee. Eigenlijk was de grootte precies goed. Veel groter had ik toch niet gewild.

Opties

Nadat we in overleg hadden bepaald waar de tattoo moest komen, heeft ze het stencil op mijn schouder geplakt. Ik was meteen blij met de plek. Iets meer naar rechts dan ik in mijn hoofd had, maar op deze manier valt je bh bandje er niet overheen, legde Marla uit. Dat is mooier en daar heeft ze gelijk in. Ik was er klaar voor! Let’s do this!

14570282_10153897557503456_3335644568878120751_n14650518_10153897563003456_2963711283006909511_n

Tip 3: Denk van tevoren na over waar je de tatoeage wil hebben. Overleg met de tatoeerder wat het mooiste staat en wees ook niet bang om het aan te geven als je niet blij bent met de plaatsing van het stencil. Nu kun je nog wijzigen! De meeste goede tatoeerders begrijpen dat het gaat om een levenslange commitment en hebben er dan ook geen probleem mee om wat verschillende opties uit te proberen. Daarnaast zijn er plekken op het lichaam die pijnlijker zijn om te tatoeeren dan anderen. Houdt daar rekening mee bij de keuze van de plaats van je tatoeage. Een tatoeage laten zetten, is nooit een fijn gevoel. Maar in de gebieden waar de huid dunner is en de botten dichter bij het huidoppervlak  liggen  (voeten, enkels, handen en vingers, knieen, ribben etc) zijn over het algemeen pijnlijker dan plekken waar meer ‘vet’ zit.

Prijs

Mijn vierde tattoo was een stuk groter dan mijn andere drie en ik moet eerlijk zeggen dat ik er best tegenop zag. Maar de pijn viel gelukkig heel erg mee en na ongeveer anderhalf uur zat het erop. Ik ben erg blij met het resultaat!

Tip 4: Zorg dat van tevoren duidelijk is wat de tattoo gaat kosten. Bij tatoeages is de prijs niet het belangrijkste, maar spelen het soort werk, de ervaring en kennis van de tatoeerder een grotere rol. Je zult merken dat bij verschillende zaken, verschillende prijzen worden gehanteerd. Dit heeft alles te maken met het feit dat tatoeerders die meer ervaring hebben of populair zijn, vaak meer rekenen dan beginnende tatoeerders. Maar  je hebt dan wel vaak waar voor je geld.

Beroerd

In eerste instantie had ik nergens last van. Maar toen ik eenmaal thuis was, begon ik me flink beroerd te voelen. Dit had ik niet zien aankomen! Ik was zo misselijk dat ik uiteindelijk bij de huisartsenpost belandde omdat ik maar bleef braken. Ik bleek een fikse blaasontsteking te hebben, maar waarom ik zo misselijk was, konden ze niet ontdekken. De tatoeage zag er verder goed uit, dus daar lag het niet aan. Gelukkig ging het langzaam beter.

Rem

Uiteindelijk denk ik dat het een combinatie van factoren is geweest. Doordat ik ziek ben, is mijn weerstand sowieso lager. Daarnaast had ik veel stress om financien en om mijn moeder die net geopereerd was. Ik probeerde mijn best te doen om er voor haar te zijn zoals ze er ook voor mij is geweest en te helpen waar nodig. Tel daar een blaasontsteking en een tatoeage bij op en dan gaat het verkeerd. Een tatoeage is ook best een aanslag is op je lichaam. In feite kun je het zien als een grote schaafwond die je op je lichaam aanbrengt en het kost je lichaam ook energie om die ‘wond’ te genezen. Alles bij elkaar  had ik gewoon teveel hooi op mijn vork genomen. Ik worstel nog erg met de balans vinden tussen wat ik wel en niet kan. Mijn hoofd wil nog steeds meer dan mijn lichaam aankan. Ik moet leren grenzen te stellen aan mezelf en van tevoren in te schatten of iets wel of niet slim is om te doen. Het gaat steeds beter, maar het blijft een zoektocht. Maar goed, weer een les geleerd.  Ik moest echt even op de rem trappen en heb zoveel mogelijk afspraken afgezegd. Zo zie je maar je bent nooit te oud om te leren.

Tip 5: Het beste advies dat ik je kan geven voordat je een tatoeage laat zetten; zorg dat je goed uitgerust bent, goed gegeten hebt en je lichamelijk zo goed mogelijk voelt. Dan is de kans het kleinst dat je er last van zult hebben. Take good care of yourself!

============================ENGLISH TRANSLATION================================

Style

Two weeks ago today it was time for my appointment at The Office, Electric Tattooing in Rotterdam for getting my fourth and last (that’s what i say now haha) tattoo. I ended up here because of a recommendation of a friend. Plus it was close to where i live, that is always nice. The style of one of the tattoo artists Miss Marla really spoke to me. After i had visited the shop i decided to go for it.

Reservations

For a moment i was afraid that Mis Marla’s misgivings would ruin my tattoo plans. At first i wanted a bigger tattoo which would peek over my shoulder a little. But Miss Marla had her reservations because of me being sick. Because my body is constantly fighting the cancer and she was afraid that the healing of my tattoo would cost me too much energy and would make me sick.  She didn’t want to take that risk. I was disappointed, but i understood her point of view. Luckily after talking about it we compromise and decided to go for a smaller version of the tattoo that i wanted.

Tip 1: Before you go for a tattoo, do some research after the different options. Make a list of the tattoo shops in your area. Check online what the opinions of other customers are, ask around among your friends to see if they have tips and visit as many shops as possible to get a feeling for the sfeer in a shop, how reliable they seem and last but not least how they handle hygiene.

Design

I thought about it a lot what i wanted and where i wanted the tattoo. I had even made some sketches at home. But i’m not great at drawing, so until i saw the work of the tattoo artist, i couldn’t even really imagine what it would look like. Via email i had talked to Miss Marla and told her what i wanted. I wanted something with roses, Hello Kitty and the line Enjoy Life. That was the most important part for me. Because that is what i want to tell the world. Enjoy life!

Tip 2: Make sure that you know in advance what you want. It is decoration of your body that you will have to live with the rest of your life. That is why it’s important that you are happy with it. You can go online for inspiration to see what you like and what style fits you best. Every tattoo artist has his own style. that’s why you should look at the portfolio’s of the tattoo artist in the shops that you like. This will give you an impression of the kind of work they do and if that works for you. Another good idea is to ask people with tattoos that you like where they had them done. And once you decided what you want, give a detailed description to the tattoo artist to prevent disappointment after the fact. It’s important to both be on the same page.

Eventho i had seen a lot of Miss Marla’s work online and in the tattoo shop and had an idea of what her style was. I was still very curious about the design she had made for me. And i have to say; i was impressed! A big animal print heart, pink roses and a banner with Enjoy Life! Awesome design that fits me very well. And the size was not bad at all. Actually exactly the right size. I wouldn’t have wanted anything too much bigger anyway.

Options

After deliberating about where the tattoo should come, she placed the stencil on my shoulder. I was happy with the placement right away. A littlebit more to the right than i had imagined, but this way my bra strap won’t be covering it, Marla explained. That looks better and she is right. I was ready. Let’s do this!

Tip 3: Think about where you you want your tattoo. Talk to your tattoo artist what would look best and don’t be afraid to say if you are not happy with the placement of stencil. At this moment you can still make changes. Most tattoo artists understand that it’s a lifelong commitment and have no problem to try out a few different options. Another thing that you should take into account with choosing the place of your tattoo is that some parts of the body are more painful to get tattooed then others. Getting a tattoo is never a good feeling. But the areas on your body where the skin is thinner and the bones are closer to the surface of your skin (feet, ankles, hands and fingers, knees and ribs etc) are in general more painful then areas with more fatty tissue.

Price

My fourth tat is a lot bigger then my other three and i have to admit i was not looking forward to it. Thankfully the pain wasn’t that bad and after about an hour and a half it was doen. I’m so happy with the result!

Tip 4: Make sure that it is clear what the tattoo is gonna cost before you get it. With tattoos it’s not so much about the price and more about the work, the knowledge and experience of a tattoo artist. You will see that a lot of shops have different price ranges. This is because tattoo artists with more experience and who are popular, will charge more then artists that just started out. But most of the time it will be worth the money.

Sick

At first i was doing fine. But after i got home i started feeling really sick. I wasn’t expecting this at all. I was extremely nauseous and even ended up at the ER because i kept vomiting. It turned out that i had a pretty bad bladder infection, but even the doctors couldn’t figure out what caused the nausea. The tattoo looked good, so that wasn’t the problem. Thankfully i slowly started to feel better.

Brake

Eventually i figured that it was a combination of things that made me sick. Because of my illness i have a low imune system to begin with. I also had a lot of stress going on about my dire financial situation and my mom who just had surgery. I tried my best to be there for her like she had been there for me and to help her as much as i could. Add a bladder infection and a tattoo to that mix, that will do it. A tattoo has a significant effect on your body too. You can look at is as an abrasion on and it costs your body a lot of energy to heal that ‘wound’. All of this together meant i overdid it. I’m still struggling with finding balance in what i can and can’t do. My head still wants more then my body can handle. I still have to learn to set limits for myself and estimate in advance wether or not it is smart to do something. It’s getting better, but it’s still a quest. But anyway, another lesson learned i guess. I had to slow myself down a little. Canceled a lot of things. So it goes to show that you are never too old to learn.

Tip 5: In that light, the best piece of advice i can give before you go out and get a tattoo; make sure you are well rested, ate well and feel ok physically. That minimizes the chance of getting sick after getting a tattoo. Take good care of yourself!

2 comments

  1. Ron says:

    Mooie tattoo Lotti, past goed bij jou.
    Beterschap voor je moeder, en rustig aan meid.

    1. Hello Life says:

      Thanks Ron, ben er ook erg blij mee 🙂

Comments are closed.