Paul Walker, Los Angeles 2001

Travel fever part 1: memories & tips

October 3rd 2016 Categories: Tags:

SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH TRANSLATION!

Memories

Ik ben altijd al gek geweest op reizen. Als tiener wilde ik maar één ding: naar Amerika! En dat heb ik waargemaakt. Op mijn 17e ben ik in mijn eentje de halve wereld over gevlogen voor mijn eerste USA trip. Geweldig vond ik het! Sindsdien ben ik vele malen terug geweest naar het land dat inmiddels voelt als mijn tweede thuis. Reizen geeft zoveel positieve energie! Ik denk dat de reislustigen onder ons dat wel herkennen. Ook voor mijn werk als journalist heb ik verschillende bijzondere trips mogen maken; voor reisreportages naar Malta en IJsland en het interviewen van acteurs in London, Rome, New York, Vancouver en Los Angeles. In 2001 interviewde ik daar onder andere Vin Diesel en Paul Walker op de set van de film the Fast & the Furious. Paul was niet alleen een lekker ding, maar ook een super sympathieke man. Normaal ben ik niet zo snel starstruck, maar van hem was ik wel onder de indruk. Mijn eerste celebrity crush haha. Het was dan ook een flinke schok voor mij toen hij in 2013 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Vandaar deze keer een foto met Paul Walker om hem te herdenken. Al met al reizen waar ik nog vaak aan terug denk. Good memories!  

Geen vetpot

De laatste jaren stond reizen even op een laag pitje en toen ik ziek werd, dacht ik dat het er helemaal niet meer van zou komen. De ziektewet is geen vetpot en bovendien was ik er lichamelijk niet best aan toe. En ja er was ook een zekere angst om op reis te gaan. Wat als ik in het buitenland ziek zou worden? Eigenlijk had ik niet meer verwacht dat reizen nog onderdeel van mijn leven zou zijn. Gelukkig liep dat anders…

Surprise

14522970_10153875634483456_8974797446680212906_n

USA 2015

Mijn familie en vrienden wisten hoe erg ik Amerika miste. Sinds ik ziek was geworden konden ze alleen maar toekijken wat ik allemaal doormaakte. Zeker toen bleek dat ik niet meer beter zou worden, wilden ze graag iets voor me doen. Daarom verrassten ze mij vorig jaar met vliegtickets naar de USA! Zo lief! Samen met mijn jongere broertje Falco vertrok ik in september 2015 voor drie weken naar Seattle, Las Vegas en LA. Het voelde echt alsof ik thuiskwam. Best trip ever! Zoveel bijzondere dingen gezien en gedaan en leuke nieuwe vrienden ontmoet. Dit was precies wat ik nodig had. Deze reis heeft me een stukje (zelf)vertrouwen teruggegeven. Het gaf me het zetje om weer meer dingen te ondernemen, ook in het dagelijks leven. Ik realiseerde me dat ziek zijn niet betekent dat niets meer kan. Er is nog zoveel mogelijk! Sindsdien ben ik deze zomer alweer drie maanden naar Amerika geweest. Ook weer een onvergetelijke reis! Hieronder een foto impressie. Yes i know, selfie queen haha. En stay tuned, want binnenkort reis ik af naar Canada!

14479558_10153876570098456_4828730350927541595_n 14495414_10153876608293456_6942616437571867929_n 14484917_10153876535523456_5074742183042641591_n 14520461_10153876633018456_3816403457435517808_n

Risico

Maar reizen als je ziek bent, is niet makkelijk. Er komt zoveel meer bij kijken dan je zou denken. Normaal boekte ik een ticket en go! Nu was het allemaal veel ingewikkelder. Zo bleek het onmogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Ik kreeg te horen dat het risico dat ik mijn reis zou afzeggen te groot was. Erg krom naar mijn mening. Want zie ik het nu verkeerd of hebben mensen die net als ik (ongeneeslijk) ziek zijn juist zo’n verzekering nodig? Maar goed ik ging op reis, wat er ook zou gebeuren. Al moest ik kruipend naar het vliegtuig. Niemand ging mij tegen houden. Een reisverzekering kon gelukkig wel, maar wel na heel wat uitzoekwerk en vergelijken van verschillende verzekeraars. Tip 1: Check altijd goed de polisvoorwaarden van je reisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden namelijk niet kosten die voortkomen uit een aandoening die voor vertrek al bekend was.

Struikelblok

Het volgende struikelblok was het meenemen van medicijnen. Aangezien een aantal van mijn medicijnen onder de opiumwet vallen, moest ik een Engelstalige medische verklaring hebben. Iets wat ik per toeval net op tijd ontdekte. Tip 2: Vraag je huisarts om een medische verklaring op te stellen in het Engels waarin staat van welke aandoening je last hebt en welke medicijnen je daarvoor nodig hebt. Een voorbeeld van een medische verklaring kun je vinden op de website van het CAK. Tip 3: Zorg dat je ruim van tevoren nagaat welke eisen gelden voor het meenemen van medicijnen voor het land waar je naartoe gaat. Het kan soms even duren voordat je de verklaring geregeld hebt. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis) vind je meer informatie. Voor elk land gelden weer andere procedures. Ik dacht dat ik na mijn Amerika trips nu wel wist hoe het werkte. Canada kon toch niet veel verschillen van de VS? Nou wel degelijk dus. Voor Amerika moest de medische verklaring van mijn arts eerst naar het CAK, daarna moest het door de rechtbank in Rotterdam gestempeld worden. Ditmaal moest de verklaring eerst naar het CAK, daarna gelegaliseerd worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken EN de Canadese Ambassade in Den Haag. Nog een tikje ingewikkelder dus.

Meer tips

Tip 4: Je (huis)arts mag voor maximaal drie maanden medicatie voorschrijven, houd daar rekening mee bij het plannen van je trip. Bestel de medicijnen en andere medische materialen ook op tijd bij de apotheek of leverancier van medische hulpmiddelen zodat je alles voor vertrek binnen hebt.

Tip 5: Als je reist met medicijnen of andere medische materialen, bel dan voor vertrek je vliegtuigmaatschappij om te zien wat er mogelijk is qua extra bagage. Vaak zijn ze heel bereidwillig om je te helpen. Je kunt zonodig ook extra assistentie aanvragen op de luchthaven. Neem je medicijnen overigens altijd mee in je handbagage, niet in je koffer! Dit omdat je zo altijd een oogje kunt houden op je medicijnen en mocht je koffer kwijtraken dan zit je in ieder geval niet zonder. Bovendien voorkom je zo oponthoud gedurende je reis. Want het kan zomaar zo zijn dat ze er bij de douane van het land van bestemming naar vragen. Naast de medische verklaring moet je dan ook je medicijnen kunnen laten zien. 

En last but not least tip 6: Als je ziek bent, is je weerstand over het algemeen lager. Uit ervaring weet ik inmiddels dat het belangrijk is om goed uitgerust op reis te gaan en ook tijdens je reis goed voor jezelf te blijven zorgen. Neem niet teveel hooi op je vork, zoek de juiste balans in activiteiten en rust. En ja ik weet het, dit wil je niet horen als je vakantie aan het vieren bent, maar blijf ook letten op je voeding. Het zou toch jammer zijn als je door teveel te doen of ongezond te eten, ziek wordt en halverwege je vakantie terug naar huis moet of erger nog in het ziekenhuis terecht komt.

P.S. Als je in de ziektewet zit of een WIA-uitkering ontvangt, vergeet dan niet je uitkeringsinstantie op de hoogte te brengen van je reisplannen en verblijfadres. Doe dit uiterlijk twee weken van tevoren. In sommige gevallen moet er namelijk toestemming voor worden gevraagd. Lees hierover meer op: http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/vakantie-doorgeven/index.aspx

Meer lezen over mijn reisavonturen? Kom dan snel nog eens terug. Ik vertrek binnenkort namelijk voor een paar maanden naar Canada! Of laat je e-mailadres achter op de homepage, dan word je via mail op de hoogte gehouden van nieuwe posts.

 

ENGLISH TRANSLATION!

================================================================================

Memories

I have always been a big fan of traveling. As a teenager all i wanted was to go to the US! And that is what i did. At the age of 17 i flew around the world by myself for my first USA trip. I loved it! Since then i have been back many times to the country that feels like my second home. Traveling gives so much positive energy! I think the travel enthusiasts among us will know what i mean. Also for my work as a journalist i have been able to make several very special trips: to Malta and Iceland for travel reports, interviewing actors in London, Rome, New York, Vancouver and Los Angeles. In 2001 i interviewed Vin Diesel and Paul Walker there on the set of the Fast & the Furious. Paul was not only a hottie, but also a very nice and friendly person. Great guy! Normally i don’t get starstruck that easy, but i have to say i was impressed with him. My first celebrity crush haha. It was a big shock to me when he died in a car crash in 2013. For that reason this time a picture with Paul Walker to remember him. All in all i made some trips that i still think about often. Good memories!

Low income

The last few years traveling has been on the back burner for a little bit and went i got sick i figured that traveling wouldn’t be an option anymore. Being an benefits is not a very high income and physically i wasn’t in the best shape either. And yes there was also some fear to travel again. What if i would get sick abroad? To be honest i didn’t expect traveling to be part of my life anymore. But i’m happy that that all changed…

Surprise

My family and friends knew how much i missed the US. Since i got sick all they could do is sit there and watch me go through all that. Especially when i got the news that i wasn’t going to recover they really wanted to do something for me. They surprised me with tickets to the USA! So sweet! Together with my younger brother Falco i left in September 2015 for a three week trip to Seattle, Las Vegas and LA. It felt like coming home to me. Best trip ever! We have done and seen so many amazing things and made some great new friends. This was exactly what i needed. This trip gave me back some trust and confidence. It gave me the push that i needed to go out there again and do things. I realized that being sick doesn’t mean that i couldn’t do anything anymore. There are still so many possibilities out there. Since that trip i have been to the US for 3 months this summer. Again an unforgettable trip! See the pics earlier in this post. Yes i know, selfie queen haha. And stay tuned, because i will be leaving for Canada soon!

Risk

Let me tell you, traveling when being sick is not easy. There is so much more that comes to play then you would think. Normally i would book a ticket and go! Now things are so much more complicated. For instance it turned out to be impossible to get a cancellation insurance. The risk of me cancelling was too high. Not right if you ask me. Because am i wrong here or do people that are (terminally) ill the ones that need an insurance like this the most? That is what these insurances are for right? But anyway i was GOING, whatever happened. Even if i had to crawl to the plane, nobody was going to stop me. A travel insurance luckily was not a problem. But i did have to do some research and compare different insurance companies. Tip 1: Always check conditions of your travel insurance. Some insurance companies don’t cover cost that are a result of pre-existing conditions that you knew about before you left on your trip.

Obstacle

The next obstacle was taking my medication with me on my trip. Since a few of my chronic medication is on the opium list, i needed an English medical declaration. Something i discovered accidentally, but just in time. Tip 2: Ask your family doctor to write the medical declaration stating what illness you suffer from and what medications you need for that. An example of the medical declaration can be found on the website of the CAK. Tip 3: It may take some time to get your medical declaration done. So make sure that you check way in advance what the requirements are for taking your medication to the country of your destination. On the website of the CAK you can find more information about all this (www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/s3-1-medicijnen-mee-op-reis). For every country there are different procedure. And i thought that after my US trips i knew how it worked. Canada and the US wouldn’t be very different right? Boy, was i wrong. For the US my medical declaration from my doctor needed to be sent to the CAK and after it was approved and stamped there i needed to take it to the courthouse in Rotterdam to have it legalized and stamped. But this time after sending it to the CAK it had to be legalized by the Ministry of Foreign Affairs AND the Canadian Embassy in The Haque. A lot more complicated. 

More tips

Tip 4: Your family doctor is allowed to prescribe your medication for a maximum of three months. Take that into account when planning your trip. Order your medication and other medical supplies on time at your pharmacy or medical supplier so you have everything before you leave. 

Tip 5: When you plan on traveling with medication or other medical supplies, call the airline before departure to see what the options are for extra (carry on) luggage. Most of the time they are very willing to work with you and help you out. It is also possible to apply for extra assistance at the airport. Always bring your medication in your carry on luggage, not in your checked luggage! This way you can keep an eye on it and in the case that your checked luggage is lost, then you still have what you need. Plus you can prevent delays during your trip. Because it is always a possibility that the immigration or custom officers ask about your medication. Apart from the medical declaration you also need to be able to show them your medication. 

And last but not least tip 6: When you are sick, your imune system is usually lower to begin with. From experience i now know that it is very important to be well rested when traveling and also to take good care of yourself during your trip. Don’t overdo it, look for the right balance between being active and resting. And yes i know, you don’t want to hear this when you are going on vacation, but keep paying attention to eating healthy.  It would be a shame if you get sick due to overdoing it or eating unhealthy and have to return home halfway through your vacation, or worse end up in the hospital. 

P.S. If you are receiving benefits, don’t forget to notify the office that pays you of your travel plans and where and how long you are staying. Do this at least two weeks before your departure. In some cases you may need to ask permission. Read more aboutall this @ http://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/vakantie-doorgeven/index.aspx.

Read more about my travel adventures? Check back soon. I will be leaving for Canada for a few months soon! Or leave your emailaddress at the homepage to receive updates through email.